PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Các bài tập sử dụng Đồ thị
  • VD: 1 - 4
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 10. Các câu hỏi/bài tập có sử dụng Hình vẽ - Bảng biểu – Đồ thị

Bài 1. Một số kỹ năng thực hành cần biết trong các bài tập đồ thị - hình vẽ (Phần 1)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 384


  • Ôn tập lại kiến thức về đồ thị, hình vẽ.
  • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và bài tập về đồ thị, hình vẽ.
  • Lưu ý: Trong video bài giảng phần nội dung kiến thức về đồ thị liên quan đến sự biến đổi tính chất trong bảng tuần hoàn và tốc độ phản ứng chỉ mang tính chất tham khảo vì thuộc nội dung kiến thức lớp 10.

Chưa có thông báo nào