PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • I. Đơn chất
    • Vị trí, cấu tạo, tính chất vật lí
    • Tính chất hóa học
    • Tính chất hóa học (tiếp)
    • Ứng dụng, điều chế
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 14.1. Lý thuyết trọng tâm về Nhôm và hợp chất (Phần 1)

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 37.531

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến đơn chất nhôm như: Vị trí cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hóa học, điều chế, ứng dụng.

Chưa có thông báo nào