PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Bài: 5, 6
  • Bài: 7, 8
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 8. Este - Amin – Amino axit – Protein

Bài 4. Một số bài tập đặc trưng về Amin – Amino axit (Phần 2)

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 118


  • Ôn tập lại kiến thức về amin , amino axit.
  • Hướng dẫn học phương pháp và giải chi tiết một số bài tập về amin , amino axit.

Chưa có thông báo nào