PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Bài toán kim loại + O2
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
  • Ví dụ 5, 6
  • Ví dụ 7, 8
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 6.1. Phương pháp giải các bài tập kim loại tác dụng với phi kim (Phần 1)

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 35.640

Ôn tập lại kiến thức về kim loại. Hướng dẫn học bài tập về phản ứng của kim loại với dung dịch muối.

Lưu ý: Ở phút thứ 17ph40s trong clip 1, thầy viết nhầm chữ "oxit" thành "axit", công thức đúng phải là nH+=2nO(oxit).

Chưa có thông báo nào