PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 2
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
 • Dạng 3
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 3.2. Phương pháp giải các bài tập kim loại tác dụng với dung dịch muối (Phần 2)

Độ dài: 63 phút - Số lượt học 50.121


 • Ôn tập lại kiến thức về kim loại tác dụng với muối.
 • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và bài tập liên quan đến kim loại tác dụng với muối.
 • Lưu ý: Bài tập tự luyện của bài giảng dùng chung với phần 1.

Chưa có thông báo nào