PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 2
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
 • Dạng 3
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 3.2. Phương pháp giải các bài tập kim loại tác dụng với dung dịch muối (Phần 2)

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 51.894


 • Ôn tập lại kiến thức về kim loại tác dụng với muối.
 • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và bài tập liên quan đến kim loại tác dụng với muối.
 • Lưu ý: Bài tập tự luyện của bài giảng dùng chung với phần 1.

Chưa có thông báo nào