PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Phản ứng tách (tiếp)
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
 • Phản ứng oxi hoá không hoàn toàn
 • Điều chế - ứng dụng
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5. HIDROCACBON

Bài 1.2. Lý thuyết và bài tập trọng tâm về ankan (Phần 2)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 7.722


Tóm tắt bài giảng:

 • Kiến thức:
  • Ôn tập lại cách viết đồng phân, gọi tên trong hóa hữu cơ.
  • Hướng dẫn học lý thuyết về ankan (tiếp): phản ứng tách, ....
 • Kỹ năng: viết phương trình phản ứng.

Lưu ý:

 • Trong quá trình học cần ghi chép và theo dõi đầy đủ bài giảng.
 • Sau quá trình học cần làm đầy đủ các bài tập tự luyện kèm theo bài giảng.

Chưa có thông báo nào