PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 8. Este - Amin – Amino axit – Protein

Bài 2. Bài tập hay và khó về este/chất béo (Phần 2)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 322


  • Ôn tập lại kiến thức về este - chất béo.
  • Hướng dẫn học phương pháp và giải chi tiết một số bài tập về este - chất béo.

Chưa có thông báo nào