PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • VD 1, 2
  • VD 3, 4
  • VD 5, 6
  • VD 7, 8
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 4. NITO - PHOTPHO-CACBON-SILIC

Bài 6. Một số kiểu bài tập đặc trưng về nito và các hợp chất

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 5.666

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học một số dạng bài về nitơ và hợp chất đồng thời giải chi tiết các ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào