PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • VD 1, 2
  • VD 3, 4
  • VD 5, 6
  • VD 7, 8
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4. NITO - PHOTPHO-CACBON-SILIC

Bài 6. Một số kiểu bài tập đặc trưng về nito và các hợp chất

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 5.938

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học một số dạng bài về nitơ và hợp chất đồng thời giải chi tiết các ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào