PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Ăn mòn kim loại
 • Các loại ăn mòn KL
  • Ăn mòn hoá học
  • Ăn mòn điện hoá
 • Các biện pháp bảo vệ - Chống ăn mòn KL
  • Lý thuyết
  • VD 1 - 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 10. Sự ăn mòn kim loại và các phương pháp bảo vệ

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 29.982


Ôn tập lại kiến thức về ăn mòn kim loại.
Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và bài tập liên quan đến ăn mòn kim loại.

Chưa có thông báo nào