PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Các phẩn ứng trong dung dịch
  • Ví dụ minh họa
  • Các loại phản ứng xảy ra trong dung dịch
  • Ví dụ 1-4
  • Ví dụ 5-7
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. SỰ ĐIỆN LI

Bài 5. PH - Các phản ứng trong dung dịch (Phần 2)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 4.019

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết và giải chi tiết một số ví dụ liên quan đến: pH, các phản ứng xảy ra trong dung dịch, ...

Chưa có thông báo nào