PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Các phẩn ứng trong dung dịch
  • Ví dụ minh họa
  • Các loại phản ứng xảy ra trong dung dịch
  • Ví dụ 1-4
  • Ví dụ 5-7
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3. SỰ ĐIỆN LI

Bài 5. PH - Các phản ứng trong dung dịch (Phần 2)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 3.801

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết và giải chi tiết một số ví dụ liên quan đến: pH, các phản ứng xảy ra trong dung dịch, ...

Chưa có thông báo nào