PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Tính chất hóa học
    • Tính bazơ của amin
    • Các ví dụ
    • Phản ứng thế trên nhân thơm của anilin
  • Ứng dụng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 11.3. Lý thuyết trọng tâm về Amin (Phần 3)

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 41.076


  • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm về amin như: khái niệm, danh pháp, cấu tạo, đồng phân,...

Chưa có thông báo nào