PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Tính chất hóa học
    • Tính bazơ của amin
    • Các ví dụ
    • Phản ứng thế trên nhân thơm của anilin
  • Ứng dụng
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 11.3. Lý thuyết trọng tâm về Amin (Phần 3)

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 42.155


  • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm về amin như: khái niệm, danh pháp, cấu tạo, đồng phân,...

Chưa có thông báo nào