PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập xác định hệ số polime hóa, số mắt xích, tỉ lệ mắt xích
    • Ví dụ: 1 - 4
    • Ví dụ: 5 - 9
  • Hiệu suất của phản ứng tổng hợp Polime
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 18. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về Polime

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 25.263


  • Ôn tập lại kiến thức về polime.
  • Hướng dẫn học các dạng bài tập liên quan đến polime.

Chưa có thông báo nào