PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập xác định hệ số polime hóa, số mắt xích, tỉ lệ mắt xích
    • Ví dụ: 1 - 4
    • Ví dụ: 5 - 9
  • Hiệu suất của phản ứng tổng hợp Polime
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 18. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về Polime

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 24.583


  • Ôn tập lại kiến thức về polime.
  • Hướng dẫn học các dạng bài tập liên quan đến polime.

Chưa có thông báo nào