PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Một số vấn đề lí thuyết
  • Về giải toán
  • VD 1, 2
  • VD 3, 4
  • VD 5, 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 5. Bài tập về phản ứng của kim loại với axit có tính oxi hóa mạnh

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 40.697


Tóm tắt bài giảng:

  • Hướng dẫn học phương pháp làm bài tập về kim loại tác dụng với dung dịch axit.

Chưa có thông báo nào