PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Một số vấn đề lí thuyết
  • Về giải toán
  • VD 1, 2
  • VD 3, 4
  • VD 5, 6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 5. Bài tập về phản ứng của kim loại với axit có tính oxi hóa mạnh

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 39.339


Tóm tắt bài giảng:

  • Hướng dẫn học phương pháp làm bài tập về kim loại tác dụng với dung dịch axit.

Chưa có thông báo nào