PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • II. Hợp chất
    • Nhôm oxit
    • Nhôm hidroxit
    • Nhôm sunfat
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 14.2. Lý thuyết trọng tâm về Nhôm và hợp chất (Phần 2)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 20.325

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến hợp chất nhôm như: nhôm oxit, nhôm hidroxit, nhôm sunfat.

Chưa có thông báo nào