PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Lý thuyết
  • Hỗn hợp các hợp chất không có điểm chung
  • Hỗn hợp các hợp chất có điểm chung
  • Hỗn hợp các hợp chất có điểm chung + 1 hợp chất khác
 • Ví dụ
  • Ví dụ 1, 2, 3
  • Ví dụ 4, 5
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 7. Tổng hợp kiến thức Hóa hữu cơ

Bài 4. Một số kiểu bài tập đốt cháy hỗn hợp các chất thuộc các dãy đồng đẳng khác nhau thường gặp (Phần 1)

Độ dài: 59 phút - Số lượt học 160


 • Ôn tập lại kiến thức về phản ứng đốt cháy các chất khác dãy đồng đẳng.
 • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và bài tập về phản ứng đốt cháy các chất khác dãy đồng đẳng.
   

Chưa có thông báo nào