PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Tác dụng với axit thông thường
  • Tác dụng với axit có tính oxi hoá
  • Tác dụng với dung dịch kiềm
  • Tác dụng với dung dịch muối
  • Tác dụng với oxit kim loại
  • Điều chế kim loại
  • Hợp kim
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 1.3. Đại cương về kim loại (Phần 3)

Độ dài: 70 phút - Số lượt học 55.541


  • Hướng dẫn học các tính chất của kim loại, điều chế kim loại và hợp kim.
  • Giải một số ví dụ điển hình về đại cương kim loại.
  • Bài tập tự luyện dùng chung với phần 1.

Chưa có thông báo nào