PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Bài toán kim loại + S
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4, 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 6.2. Phương pháp giải các bài tập kim loại tác dụng với phi kim (Phần 2)

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 20.893


 • Ôn tập lại kiến thức về kim loại tác dụng với phi kim.
 • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và bài tập liên quan đến kim loại tác dụng với phi kim.
 • Lưu ý: Ở clip 1 phút thứ 16:00 phương trình cân bằng đúng phải là:
 • 3Na2S+2FeCl3→2FeS+6NaCl+S
 • H2S+2FeCl3→2FeCl2+2HCl+S

Chưa có thông báo nào