PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Bài toán kim loại + S
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4, 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 6.2. Phương pháp giải các bài tập kim loại tác dụng với phi kim (Phần 2)

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 21.652


 • Ôn tập lại kiến thức về kim loại tác dụng với phi kim.
 • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và bài tập liên quan đến kim loại tác dụng với phi kim.
 • Lưu ý: Ở clip 1 phút thứ 16:00 phương trình cân bằng đúng phải là:
 • 3Na2S+2FeCl3→2FeS+6NaCl+S
 • H2S+2FeCl3→2FeCl2+2HCl+S

Chưa có thông báo nào