PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Khái niệm và tính chất
 • Ý nghĩa và ứng dụng
  • Ý nghĩa tổng quát
  • Xây dựng CTTQ
  • VD 1, 2
  • VD 3
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 6. Những kiến thức nền tảng của Hóa học Hữu cơ

Bài 6.1. Độ bất bão hòa và ứng dụng (Phần 1)

Độ dài: 63 phút - Số lượt học 86


 • Ôn tập lý thuyết trọng tâm kiến thức về độ bất bão hòa và ứng dụng.
 • Hướng dẫn giải chi tiết một số ví dụ về độ bất bão hòa và ứng dụng.

Chưa có thông báo nào