PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Bài tập về phản ứng thủy phân Peptit
  • VD 3, 4
  • VD 5, 6
  • VD 7, 8
  • VD 9, 10
 • Bài tập kết hợp thủy phân và đốt cháy
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 15.2. Phương pháp giải bài tập về peptit (Phần 2)

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 26.359


 • Ôn tập lại lý thuyết và bài tập đặc trưng về protein và peptit.
 • Hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập trong tài liệu "Bài tập tự luyện" của bài giảng về protein và peptit.

Chưa có thông báo nào