PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ: 1, 2
  • Ví dụ: 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 4.1. Bài tập về phản ứng của kim loại và các hợp chất với axit loãng (Phần 1)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 39.411


Tóm tắt bài giảng:

  • Hướng dẫn học phương pháp làm bài tập về kim loại tác dụng với axit loãng.

Chưa có thông báo nào