PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ: 1, 2
  • Ví dụ: 3, 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 4.1. Bài tập về phản ứng của kim loại và các hợp chất với axit loãng (Phần 1)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 34.375


Tóm tắt bài giảng:

  • Hướng dẫn học phương pháp làm bài tập về kim loại tác dụng với axit loãng.

Chưa có thông báo nào