PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Dạng bài tập đốt cháy
    • Lý thuyết
    • Ví dụ 1
    • Ví dụ 2, 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 2.1. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về ancol - phenol (Phần 1)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 66.376

Hướng dẫn học một số dạng bài liên quan đến ancol - phenol như: phản ứng cháy, ...

Chưa có thông báo nào