PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Ví Dụ 2
  • Ví Dụ 3
  • Ví Dụ 4
  • Ví Dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 16.3. Một số phương pháp đặc biệt để giải các bài tập khó về PEPTIT (Phần 3)

Độ dài: 90 phút - Số lượt học 18.142


  • Ôn tập lại kiến thức về peptit.
  • Hướng dẫn học cách làm và giải chi tiết một số bài tập hay và khó về peptit.

    Chưa có thông báo nào