PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Ví Dụ 2
  • Ví Dụ 3
  • Ví Dụ 4
  • Ví Dụ 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 16.3. Một số phương pháp đặc biệt để giải các bài tập khó về PEPTIT (Phần 3)

Độ dài: 90 phút - Số lượt học 17.511


  • Ôn tập lại kiến thức về peptit.
  • Hướng dẫn học cách làm và giải chi tiết một số bài tập hay và khó về peptit.

    Chưa có thông báo nào