PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Vị trí - Cấu tạo
    • Vị trí, cấu tạo của nguyên tử kim loại
    • Cấu tạo của tinh thể kim loại
    • Ví dụ
  • Tính chất vật lí
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 1.1. Đại cương về kim loại (Phần 1) (Bài giảng chứa một số nội dung tham khảo)

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 87.099


  • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và các ví dụ điển hình về đại cương kim loại.
  • Lưu ý: Phần nội dung kiến thức về "Cấu tạo của tinh thể kim loại" thuộc clip 3 chỉ mang tính chất tham khảo.

Chưa có thông báo nào