PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Vị trí - Cấu tạo
    • Vị trí, cấu tạo của nguyên tử kim loại
    • Cấu tạo của tinh thể kim loại
    • Ví dụ
  • Tính chất vật lí
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 1.1. Đại cương về kim loại (Phần 1) (Bài giảng chứa một số nội dung tham khảo)

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 91.571


  • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và các ví dụ điển hình về đại cương kim loại.
  • Lưu ý: Phần nội dung kiến thức về "Cấu tạo của tinh thể kim loại" thuộc clip 3 chỉ mang tính chất tham khảo.

Chưa có thông báo nào