PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 6
  • Ví dụ 7
  • Ví dụ 8
  • Ví dụ 9
  • Ví dụ 10
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 10. Các câu hỏi/bài tập có sử dụng Hình vẽ - Bảng biểu – Đồ thị

Bài 3. Một số kỹ năng thực hành cần biết trong các bài tập đồ thị - hình vẽ (Phần 3)

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 118


  • Ôn tập lại kiến thức về đồ thị, hình vẽ.
  • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và bài tập về đồ thị, hình vẽ.
     

Chưa có thông báo nào