PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Tên thông thường
  • Tên gốc - chức
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 6. Những kiến thức nền tảng của Hóa học Hữu cơ

Bài 9.1 Một số nguyên tắc để gọi tên hợp chất hữu cơ (Phần 1)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 91


  • Ôn tập lý thuyết trọng tâm kiến thức về danh pháp hợp chất hữu cơ.
  • Hướng dẫn giải chi tiết một số ví dụ về danh pháp hợp chất hữu cơ.

Chưa có thông báo nào