PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Hợp chất của nito
    • NH3
    • NH4+
    • HNO3, muối nitrat
    • Hợp chất của photpho
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4. NITO - PHOTPHO-CACBON-SILIC

Bài 2. Ôn tập lý thuyết chương nito photpho (Phần 2)

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 8.576


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến hợp chất của nito và hợp chất của photpho...

Chưa có thông báo nào