PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Các loại công thức biểu diễn phân tử HCHC
    • Phần 1, 2
    • Phần 3, 4
    • Ví dụ
  • Sơ lược về phân tích nguyên tố
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 6. Những kiến thức nền tảng của Hóa học Hữu cơ

Bài 1.1 Các phương pháp cơ bản để xác định CTPT hợp chất hữu cơ (Phần 1)

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 521


  • Ôn tập lý thuyết trọng tâm kiến thức về xác định CTPT hợp chất hữu cơ.
  • Hướng dẫn giải chi tiết một số ví về xác định CTPT hợp chất hữu cơ.

Chưa có thông báo nào