PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 8. Este - Amin – Amino axit – Protein

Bài 1. Bài tập hay và khó về este/chất béo (Phần 1)

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 824


  • Ôn tập lại kiến thức về este - chất béo.
  • Hướng dẫn học phương pháp và giải chi tiết một số bài tập về este - chất béo.

    Chưa có thông báo nào