PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Khái niệm chung
  • Định nghĩa, phân loại
  • Ví dụ: 1, 2
 • Cấu tạo, đồng phân, danh pháp
  • Lý thuyết
  • Ví dụ: 1, 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 14.1. Lý thuyết về Protein – Peptit (Phần 1)

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 47.176


 • Ôn tập lại kiến thức về peptit.
 • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm về peptit: khái niệm, phân loại, cấu tạo, đồng phân, danh pháp, ...

Chưa có thông báo nào