PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Khái niệm chung
  • Định nghĩa, phân loại
  • Ví dụ: 1, 2
 • Cấu tạo, đồng phân, danh pháp
  • Lý thuyết
  • Ví dụ: 1, 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 14.1. Lý thuyết về Protein – Peptit (Phần 1)

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 45.964


 • Ôn tập lại kiến thức về peptit.
 • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm về peptit: khái niệm, phân loại, cấu tạo, đồng phân, danh pháp, ...

Chưa có thông báo nào