PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm, cấu tạo, phân loại
  • Monosaccarit
    • Tính chất vật lí, cấu trúc phân tử, tchh của glucozo
    • Tchh của fructozo, điều chế - ứng dụng
  • Đisaccarit
  • Polisaccarit
  • Các ví dụ minh họa
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 9. Lý thuyết trọng tâm về cacbohiđrat (Bài giảng chứa một số nội dung tham khảo)

Độ dài: 82 phút - Số lượt học 64.496

Tóm tắt bài giảng:

- Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và một số ví dụ minh họa liên quan đến cacbohidrat.
- Lưu ý:
+ Trong video bài giảng danh pháp đúng của C6H7O(OCOCH3)5 là glucozo pentaaxetat.
+ Phần nội dung kiến thức trong clip 2 về phản ứng của glucozo với Cu(OH)2/OH- chỉ mang tính chất tham khảo.

Chưa có thông báo nào