PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm, cấu tạo, phân loại
  • Monosaccarit
    • Tính chất vật lí, cấu trúc phân tử, tchh của glucozo
    • Tchh của fructozo, điều chế - ứng dụng
  • Đisaccarit
  • Polisaccarit
  • Các ví dụ minh họa
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 9. Lý thuyết trọng tâm về cacbohiđrat (Bài giảng chứa một số nội dung tham khảo)

Độ dài: 82 phút - Số lượt học 62.493

Tóm tắt bài giảng:

- Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và một số ví dụ minh họa liên quan đến cacbohidrat.
- Lưu ý:
+ Trong video bài giảng danh pháp đúng của C6H7O(OCOCH3)5 là glucozo pentaaxetat.
+ Phần nội dung kiến thức trong clip 2 về phản ứng của glucozo với Cu(OH)2/OH- chỉ mang tính chất tham khảo.

Chưa có thông báo nào