PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Đồng đẳng - Đồng phân - Danh pháp
 • Phản ứng cộng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1 - 3
 • Các tính chất hoá học khác
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1 - 4
  • Ví dụ 5, 6
 • Điều chế - Ứng dụng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 5. HIDROCACBON

Bài 3. Lý thuyết và bài tập về ankin

Độ dài: 70 phút - Số lượt học 8.836


Tóm tắt bài giảng:

 • Kiến thức:
  • Ôn tập lại các kiến thức cơ sở về ankin.
  • Hướng dẫn học tính chất hóa học và các bài tập liên quan đến ankin.
 • Kỹ năng: viết đồng phân, gọi tên ankin.
Lưu ý:
 • Trong quá trình học cần ghi chép và theo dõi đầy đủ bài giảng.
 • Sau quá trình học cần làm đầy đủ các bài tập tự luyện kèm theo bài giảng.

Chưa có thông báo nào