PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Đồng đẳng - Đồng phân - Danh pháp
 • Phản ứng cộng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1 - 3
 • Các tính chất hoá học khác
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1 - 4
  • Ví dụ 5, 6
 • Điều chế - Ứng dụng
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5. HIDROCACBON

Bài 3. Lý thuyết và bài tập về ankin

Độ dài: 70 phút - Số lượt học 9.200


Tóm tắt bài giảng:

 • Kiến thức:
  • Ôn tập lại các kiến thức cơ sở về ankin.
  • Hướng dẫn học tính chất hóa học và các bài tập liên quan đến ankin.
 • Kỹ năng: viết đồng phân, gọi tên ankin.
Lưu ý:
 • Trong quá trình học cần ghi chép và theo dõi đầy đủ bài giảng.
 • Sau quá trình học cần làm đầy đủ các bài tập tự luyện kèm theo bài giảng.

Chưa có thông báo nào