PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Đơn chất
    • Phần A
    • Phần B
  • Hợp chất
    • Phần 1, 2
    • Phần 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 12.1. Lý thuyết trọng tâm về kim loại kiềm thổ và hợp chất

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 37.245


Ôn tập lại kiến thức về kim loại kiềm thổ.
Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và bài tập liên quan đến kim loại kiềm thổ.

Chưa có thông báo nào