PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • pH dung dịch
  • Ví dụ 1-6
  • Ví dụ 7 - 8
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. SỰ ĐIỆN LI

Bài 4. PH - Các phản ứng trong dung dịch (Phần 1)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 6.227

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết và giải chi tiết một số ví dụ liên quan đến: pH, các phản ứng xảy ra trong dung dịch, ...

Chưa có thông báo nào