PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Bài toán kinh điển
    • Ví dụ 1
    • Ví dụ 2, 3
    • Ví dụ 4, 5
    • Ví dụ 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 18.1. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về Sắt, Đồng và hợp chất (Phần 1)

Độ dài: 62 phút - Số lượt học 37.252

Ôn tập về sắt và hợp chất.
Hướng dẫn học phương pháp giải bài tập về sắt và hợp chất.


Chú ý: Ở ví dụ 6 - giáo viên viết nhầm số mol Fe2O3, đúng phải là b = 0,03 (mol). Các em học sinh lưu ý sửa lại khi làm bài tập.

Chưa có thông báo nào