PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3, Ví dụ 4
  • Ví dụ 5, Ví dụ 6
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 8. Este - Amin – Amino axit – Protein

Bài 6: Biện luận công thức cấu tạo muối Amoni (Phần 1)

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 251

Chưa có thông báo nào