PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • 1. Cacbon
  • 2. Hợp chất của cacbon
    • CO
    • CO2 và muối cacbonat
  • 3. Các ví dụ minh họa
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4. NITO - PHOTPHO-CACBON-SILIC

Bài 4. Ôn tập lý thuyết chương cacbon silic (Phần 1)

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 6.758

Tóm tắt bài giảng:

Ôn tập lý thuyết trọng tâm về cacbon và hợp chất của cacbon.

Chưa có thông báo nào