PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • 1. Cacbon
  • 2. Hợp chất của cacbon
    • CO
    • CO2 và muối cacbonat
  • 3. Các ví dụ minh họa
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 4. NITO - PHOTPHO-CACBON-SILIC

Bài 4. Ôn tập lý thuyết chương cacbon silic (Phần 1)

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 6.472

Tóm tắt bài giảng:

Ôn tập lý thuyết trọng tâm về cacbon và hợp chất của cacbon.

Chưa có thông báo nào