PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Tổng kết quá trình điện phân
  • Quá trình điện phân quan trọng
    • Điện phân dung dịch NaCl
    • Điện phân nóng chảy
    • Điện phân dung dịch
    • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 8.2. Lý thuyết về sự điện phân (Phần 2)

Độ dài: 76 phút - Số lượt học 35.523


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết về sự điện phân: tổng kết một số quá trình điện phân quan trọng, ...

Chưa có thông báo nào