PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Tổng kết quá trình điện phân
  • Quá trình điện phân quan trọng
    • Điện phân dung dịch NaCl
    • Điện phân nóng chảy
    • Điện phân dung dịch
    • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 8.2. Lý thuyết về sự điện phân (Phần 2)

Độ dài: 76 phút - Số lượt học 34.263


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết về sự điện phân: tổng kết một số quá trình điện phân quan trọng, ...

Chưa có thông báo nào