PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Bài tập phản ứng Cu với dung dịch H+/NO3-
 • Bài tập phản ứng điện phân dd muối Cu
  • Lí thuyết
  • VD 1, 2
 • BT về phản ứng nhiệt phân
 • Một số dạng bt kết hợp Cu và Fe
  • Bài tập về phản ứng: Fe + Cu
  • VD 1, 2
  • VD 3
 • BT về phản ứng KL với dd muối
  • VD 1, 2
  • VD 3, 4 (Lưu ý: VD4 kết quả cuối cùng GV tính nhầm, kết quả đúng phải là 51,73g)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 18.3. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về Sắt, Đồng và hợp chất (Phần 3)

Độ dài: 91 phút - Số lượt học 21.600

Ôn tập về sắt và hợp chất.
Hướng dẫn học phương pháp giải bài tập về sắt và hợp chất.

Chưa có thông báo nào