PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Bài tập phản ứng Cu với dung dịch H+/NO3-
 • Bài tập phản ứng điện phân dd muối Cu
  • Lí thuyết
  • VD 1, 2
 • BT về phản ứng nhiệt phân
 • Một số dạng bt kết hợp Cu và Fe
  • Bài tập về phản ứng: Fe + Cu
  • VD 1, 2
  • VD 3
 • BT về phản ứng KL với dd muối
  • VD 1, 2
  • VD 3, 4 (Lưu ý: VD4 kết quả cuối cùng GV tính nhầm, kết quả đúng phải là 51,73g)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 18.3. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về Sắt, Đồng và hợp chất (Phần 3)

Độ dài: 91 phút - Số lượt học 22.399

Ôn tập về sắt và hợp chất.
Hướng dẫn học phương pháp giải bài tập về sắt và hợp chất.

Chưa có thông báo nào