PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 2. Bài tập liên quan đến tính lưỡng tính của Al2O3 và Al(OH)3
    • Lý thuyết
    • Ví dụ 1, 2
    • Ví dụ 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 15.2. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về nhôm và hợp chất (Phần 2)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 23.657

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn phương làm dạng bài tập liên quan đến tính lưỡng tính của nhôm oxit và nhôm hidroxit và giải chi tiết một số ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào