PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Đồng đẳng
  • Đồng phân
    • Đối với este
    • Đối với chất béo
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 7.2. Lý thuyết trọng tâm về este và chất béo (Phần 2)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 69.509


Tóm tắt bài giảng:

  • Hướng dẫn học lý thuyết về este - lipit: đồng đẳng, đồng phân.
  • Lưu ý: Bài tập tự luyện của bài giảng này dùng chung với bài tập tự luyện của bài giảng "Bài 7.1. Lý thuyết trọng tâm về este và chất béo (Phần 1)"

Chưa có thông báo nào