PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Quan hệ về CTPT giữa các amino axit
 • Quan hệ về CTPT giữa các Peptit
 • Phản ứng thủy phân hoàn toàn Peptit
 • Phản ứng thủy phân không hoàn toàn Peptit
 • Phản ứng đốt cháy
 • VD 1, 2
 • VD 3
 • VD 4, 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 16.1. Một số phương pháp đặc biệt để giải các bài tập khó về peptit (Phần 1)

Độ dài: 83 phút - Số lượt học 30.917


 • Ôn tập lại kiến thức về peptit.
 • Hướng dẫn học cách làm và giải chi tiết một số bài tập hay và khó về peptit.
 • Lưu ý: Trong bài giảng thầy nói nhầm PEN-C thành PEN-M.

Chưa có thông báo nào