PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Cơ sở và đặc điểm
 • Phương pháp M
 • Phương pháp C
  • VD 1, 2
  • VD 3
  • VD 4
 • Phương pháp H
  • VD 1, 2
  • VD 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 6. Những kiến thức nền tảng của Hóa học Hữu cơ

Bài 5.1. Các phương pháp giải toán đặc trưng của Hóa hữu cơ: Phương pháp trung bình (phần 1)

Độ dài: 75 phút - Số lượt học 279


 • Học nguyên tắc vận dụng phương pháp trung bình trong quá trình làm bài hóa học.
 • Hướng dẫn giải chi tiết một số ví dụ liên quan đến phương pháp trung bình.

Chưa có thông báo nào