PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Vẽ đồ thị
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Ví dụ 4
 • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 10. Các câu hỏi/bài tập có sử dụng Hình vẽ - Bảng biểu – Đồ thị

Bài 2. Một số kỹ năng thực hành cần biết trong các bài tập đồ thị - hình vẽ (Phần 2)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 20


 • Ôn tập lại kiến thức về đồ thị, hình vẽ.
 • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và bài tập về đồ thị, hình vẽ.
 • Ví dụ 4 trong bài giảng thầy ghi nhầm thành Ví dụ 3.
   

Chưa có thông báo nào