PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Vẽ đồ thị
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Ví dụ 4
 • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 10. Các câu hỏi/bài tập có sử dụng Hình vẽ - Bảng biểu – Đồ thị

Bài 2. Một số kỹ năng thực hành cần biết trong các bài tập đồ thị - hình vẽ (Phần 2)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 269


 • Ôn tập lại kiến thức về đồ thị, hình vẽ.
 • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và bài tập về đồ thị, hình vẽ.
 • Ví dụ 4 trong bài giảng thầy ghi nhầm thành Ví dụ 3.
   

Chưa có thông báo nào