PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 8. Este - Amin – Amino axit – Protein

Bài 3. Một số bài tập đặc trưng về Amin – Amino axit (Phần 1)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 255


  • Ôn tập lại kiến thức về amin , amino axit.
  • Hướng dẫn học phương pháp và giải chi tiết một số bài tập về amin , amino axit.

    Chưa có thông báo nào