PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 8. Este - Amin – Amino axit – Protein

Bài 3. Một số bài tập đặc trưng về Amin – Amino axit (Phần 1)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 33


  • Ôn tập lại kiến thức về amin , amino axit.
  • Hướng dẫn học phương pháp và giải chi tiết một số bài tập về amin , amino axit.

    Chưa có thông báo nào