PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp
  • Đồng đảng, đồng phân
  • Ví dụ
  • Danh pháp
 • Tính chất hoá học
  • Phản ứng cộng
  • Phản ứng oxi hoá không hoàn toàn, trùng hợp, thế halogen
 • Điều chế và ứng dụng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 5. HIDROCACBON

Bài 2.1. Lý thuyết trọng tâm về Anken và Ankađien (Phần 1)

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 9.585


Tóm tắt bài giảng:

 • Kiến thức:
  • Ôn tập lại các kiến thức cơ sở về anken.
  • Hướng dẫn học đồng đẳng, cấu trúc, đồng phân, danh pháp, khái quát tính chất vật lí và hóa học của anken
 • Kỹ năng: viết đồng phân, gọi tên anken.
Lưu ý: Trong clip "danh pháp" ở phút thứ 4ph30s tên đúng của công thức phải là 2,4,4-trimetylpent-2-en.

  Chưa có thông báo nào