PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Biện luận CTCT của muối amoni
  • Lý thuyết
  • Ví dụ: 1, 2
  • Ví dụ: 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 13.3. Các dạng bài tập về Amin và Amino Axit (Phần 3)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 33.126


Tóm tắt bài giảng:

 • Hướng dẫn học phương pháp làm các dạng bài về amin và amino axit.
 • Giải chi tiết một số bài tập liên quan đến amin và amino axit.
   

Chưa có thông báo nào