PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Khái niệm chung
 • Tính chất hoá học
  • Phản ứng cộng
  • Phần 2, 3
 • Điều chế - Ứng dụng
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5. HIDROCACBON

Bài 2.2. Lý thuyết trọng tâm về Anken và Ankađien (Phần 2)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 5.675


Tóm tắt bài giảng:

 • Kiến thức:
  • Ôn tập lại các kiến thức cơ sở về ankađien.
  • Hướng dẫn học tính chất hóa học và các bài tập liên quan đến ankađien.
 • Kỹ năng: viết đồng phân, gọi tên ankađien.
Lưu ý:
 • Trong quá trình học cần ghi chép và theo dõi đầy đủ bài giảng.
 • Sau quá trình học cần làm đầy đủ các bài tập tự luyện kèm theo bài giảng.

Chưa có thông báo nào