PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Khái niệm chung
 • Tính chất hoá học
  • Phản ứng cộng
  • Phần 2, 3
 • Điều chế - Ứng dụng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 5. HIDROCACBON

Bài 2.2. Lý thuyết trọng tâm về Anken và Ankađien (Phần 2)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 5.475


Tóm tắt bài giảng:

 • Kiến thức:
  • Ôn tập lại các kiến thức cơ sở về ankađien.
  • Hướng dẫn học tính chất hóa học và các bài tập liên quan đến ankađien.
 • Kỹ năng: viết đồng phân, gọi tên ankađien.
Lưu ý:
 • Trong quá trình học cần ghi chép và theo dõi đầy đủ bài giảng.
 • Sau quá trình học cần làm đầy đủ các bài tập tự luyện kèm theo bài giảng.

Chưa có thông báo nào