PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • VD 7, 8
  • VD 9
  • VD 10
  • VD 11
  • VD 12
  • VD 13
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 9. Bài tập điện phân

Bài 2. Bài toán điện phân (Phần 2)

Độ dài: 62 phút - Số lượt học 340


  • Ôn tập lại kiến thức về bài toán điện phân.
  • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và bài tập liên quan đến bài toán điện phân.
  • Tài liệu bài tập và đáp án dùng chung với bài giảng 15 thuộc chuyên đề này.

Chưa có thông báo nào