PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Ý nghĩa và ứng dụng
  • Biện luận CTPT + VD 1, 2
  • VD 3, 4
  • Bài tập sử dụng giá trị k
  • VD 1
  • VD 2
  • Bài tập về pp bảo toàn
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài bổ sung 2. Độ bất bão hòa và ứng dụng (Phần 2)

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 12.829


 • Ôn tập lý thuyết trọng tâm kiến thức về độ bất bão hòa và ứng dụng.
 • Hướng dẫn giải chi tiết một số ví dụ về độ bất bão hòa và ứng dụng.

Chưa có thông báo nào