PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 2. Bài tập về phản ứng thuỷ phân este và chất béo
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
  • Ví dụ 5, 6 (Ví dụ 5: đáp án đúng phải là C8H8O2 có 6 đồng phân)
  • Ví dụ 7
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 8.2. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về este – lipit (Phần 2)

Độ dài: 78 phút - Số lượt học 71.361

Tóm tắt bài giảng:

- Ôn tập este - lipit.
- Hướng dẫn học các dạng bài tập liên quan đến este - lipit như dạng bài thủy phân este.
Chú ý:
Ở Clip 04 - Ví dụ 5: giáo viên khoanh nhầm đáp án, đúng phải là C8H8O2 có 6 đồng phân => đáp án C

Chưa có thông báo nào