PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 2. Bài tập về phản ứng thuỷ phân este và chất béo
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
  • Ví dụ 5, 6
  • Ví dụ 7
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 8.2. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về este – lipit (Phần 2)

Độ dài: 78 phút - Số lượt học 79.512

Tóm tắt bài giảng:

- Ôn tập este - lipit.
- Hướng dẫn học các dạng bài tập liên quan đến este - lipit như dạng bài thủy phân este.

Chưa có thông báo nào