PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 2. Bài tập về phản ứng thuỷ phân este và chất béo
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
  • Ví dụ 5, 6
  • Ví dụ 7
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 8.2. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về este – lipit (Phần 2)

Độ dài: 78 phút - Số lượt học 77.066

Tóm tắt bài giảng:

- Ôn tập este - lipit.
- Hướng dẫn học các dạng bài tập liên quan đến este - lipit như dạng bài thủy phân este.

Chưa có thông báo nào